8 лева
Еднократно посещение
18 лева
Групово посещение (от 3 до 5 деца)
30 лева
Абонамент за 5 посещения
55 лева
Абонамент за 10 посещения
75 лева
Абонамент за 15 посещения
90 лева
Абонамент за 20 посещения
200 лева
Годишен абонамент (до 50 посещения)
безплатно
Придружител на дете (задължително за деца под 9 години)
8 лева
Втори придружител за едно дете
15 лева
Еднократно посещение
12 лева
Групово посещение (от 3 до 5 човека/12 лева на посетител)
60 лева
Абонамент за 5 посещения
110 лева
Абонамент за 10 посещения
150 лева
Абонамент за 15 посещения
180 лева
Абонамент за 20 посещения
400 лева
Годишен абонамент (до 50 посещения)


Продължителност на терапията за деца: 25 минути
Продължителност на терапията за възрастни: 45 минути

Абонаментът за второ и всяко следващо дете е с 50% отстъпка
Придружителя задължително е лице над 18 години!

Възрастни са лица на и над 12 години
Всички абонаменти за 5 и 10 посещения са за срок от 2 месеца
Абонаменти за 15 и 20 посещения са за срок от 3 месеца

ЗАПАЗИ ЧАС БЪРЗО И ЛЕСНО СЕГА!